HMS

Sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

Trygghet og sikkerhet i forsetet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er fundamentale verdier for Bellingmo & Storås Oljeservice. Vi har ca. 200.000 kjørte kilometer i året. Alle disse kilometerne kjøres med farlig gods om bord. Derfor arbeider kontinuerlig for å forbedre våre HMS-prosedyrer og sikre en trygg og sikker arbeidsplass for våre ansatte, samtidig som vi tar vare på miljøet og ivaretar kundenes sikkerhet.

Vår HMS-strategi

Vår HMS-strategi

  • Omfattende internkontrollsystem for å identifisere og håndtere risiko.

  • Kontinuerlig opplæring og kompetanseheving for våre ansatte innen HMS.

  • Regelmessige inspeksjoner og vedlikehold av utstyr og kjøretøyer for å sikre driftssikkerhet.

  • Overholdelse av nasjonale og internasjonale lover og forskrifter innen transport av farlig gods.

  • Nullvisjon for skader og ulykker på arbeidsplassen.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon og veiledning.

Har du spørsmål om våre HMS-prosedyrer eller hvordan vi arbeider for å ivareta helse, miljø og sikkerhet?