Grønn og svart tank

VERA Gårdstank 2350L Diesel Cube 56 Dbl

En solid og kompakt dieseltank produsert i PE plast. Konstruert med dobbelvegg og oppsamling som beskyttelse mot uønsket forurensning.

Teknisk Informasjon

Dieseltank som gir lite fotavtrykk. Dobbeltvegg gir ingen kondens. Dieseltank som har standard utrustning som låsbart lokk, vann- og partikkelfilter. Dieseltank blir levert som komplett fyllestasjon med pumpe, telleverk, nivåmåler og 4m fylleslange med A–60 fyllepistol .

Solid og slagfast dieseltank som ikke ruster.

  • Integrert oppsamling mot spill og søl
  • Ingen kondens
  • Komplett fyllestasjon med pumpe, fyllepistol og telleverk
  • Låsbar dør
  • Leveres med vann- og partikkelfilter
  • Overfyllingsvarsel

Leveres med pumpe Cube 56