Grønn og svart tank

VERA Gårdstank 1340L Diesel Cube 56 Dbl

En solid og kompakt dieseltank produsert i PE plast. Konstruert med dobbelvegg og oppsamling som beskyttelse mot uønsket forurensning.

Teknisk Informasjon

Dieseltank som gir lite fotavtrykk. Dobbeltvegg gir ingen kondens. Dieseltank med standard utrustning som låsbart lokk, vann- og partikkelfilter. Dieseltank blir levert som komplett fyllestasjon med pumpe, telleverk, nivåmåler og 4m fylleslange med A–60 fyllepistol .

Solid og slagfast dieseltank som ikke ruster.

Integrert oppsamling mot spill og søl
• Ingen kondens
• Komplett fyllestasjon med pumpe, fyllepistol og telleverk
• Låsbar dør
• Leveres med vann- og partikkelfilter